Zarząd

ZARZĄD:

Prezes: Sieradzki Łukasz

Wiceprezes: Stochniałek Krzysztof

Naczelnik: Sieradzki Dariusz

Z-ca naczelnika: Pecyna Mieczysław

Sekretarz: Wilk Karol

Skarbnik: Pecyna Mariusz

Kronikarz: Strzelecki Adam

Gospodarz: Kościelny Michał

Członek zarządu: Garncarek Krzysztof

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Gaik Łukasz

Sekretarz: Paruch Jerzy

Członek: Rębacz Tadeusz